Giveaway Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Priređujemo natječaj u cilju nacionalne promocije europskih izbora.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Giveaway Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj“
(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)
Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. OIB: 29704745369 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj „Giveaway Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) organizator priređuje u cilju nacionalne promocije europskih izbora.

Natječaj se održava od 29. svibnja s početkom u 10 sati do 2. lipnja do 20 sati na Instagram profilu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj (https://www.instagram.com/ep_hrvatska/?hl=en), te se odnosi samo na područje Republike Hrvatske.
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže Facebook, Instagram, X niti je povezan s Facebookom, Instagramom ili X-om.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Sve informacije o Natječaju dostupne su na službenim web stranicama Organizatora

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU
Da bi sudionik sudjelovao u nagradnom natječaju potrebno je:

U ponedjeljak 3. lipnja bit će objavljeni dobitnici poklon paketa Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Cilj za sudionike u natječaju je lajkati Instagram profil i označiti dvoje prijatelja u komentaru objave. Dobitnici će biti izabrani pomoću generatora, odnosno nasumičnog odabira. Dobitnici koji će biti izvučeni bit će nagrađeni s nagradom koja je objavljena u članku 6. Nagrade.
Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim/njom u kontakt
  • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi prijavio komentar. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Natječaj;

Komunikacija sa Sudionikom nagradnog natječaja provodit će se preko Instagram stranice Organizatora.

Članak 6: NAGRADE
Nagradni fond sastoji se od dvije nagrade. Nagrade se sastoje od paketa promo materijala Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Ukupno će biti objavljena dva dobitnika nagrada, kako je opisano u članku 5.

Članak 7: OBAVIJEST O DOBITKU I PREUZIMANJU NAGRADE
Imena dobitnika biti će objavljena na Instagram stranici Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj unutar jedne Instagram priče te u komentaru objave o nagradnoj igri.

Članak 8: OPĆENITO O NAGRADAMA I DOBITNICIMA
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Članak 9: SUGLASNOST S PRAVILIMA
Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. 

Članak 10: IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik također daje privolu da Organizator njegove osobne podatke pohrani sukladno Uredbi (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije dostupnoj na poveznici. Po završetku nagradnog natječaja ta se privola može povući u svakom trenutku.

Članak 11: PRAVO OTKAZIVANJA NATJEČAJA
Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.