Parlament usvojio revidirana pravila za smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje ambalaže

Parlament je u srijedu usvojio stajalište o novim pravilima o ambalaži u EU-u kako bi se riješio problem stalnog rasta otpada i potaknula ponovna uporaba i recikliranje.

Zastupnici su odobrili izvješće, koje predstavlja mandat Parlamenta za pregovore s vladama EU-a, s 426 glasova za, 125 protiv i 74 suzdržanih.

Ovo su najvažnija donesena pravila

•    Manje nepotrebne ambalaže i otpada
•    Zabrana za „vječne kemikalije” u pakiranju hrane
•    Svaki Europljanin godišnje proizvede gotovo 190 kg ambalažnog otpada

Smanjiti ambalažu, ograničiti određene vrste i zabraniti uporabu „vječnih kemikalija”

Osim općih ciljeva smanjenja ambalaže predloženih u uredbi (5 % do 2030., 10 % do 2035. i 15 % do 2040.), zastupnici žele postaviti posebne ciljeve za smanjenje plastične ambalaže (10 % do 2030., 15 % do 2035. i 20 % do 2040.).

Zastupnici žele zabraniti prodaju vrlo laganih plastičnih vrećica (manje od 15 mikrona), osim ako je to potrebno zbog higijenskih razloga ili je predviđeno kao primarna ambalaža za hranu u rasutom stanju. Predlažu i da se znatno ograniči upotreba određenih oblika ambalaže za jednokratnu uporabu, kao što su:  hotelska minijaturna pakiranja za toaletne proizvode te omotači za kofere u zračnim lukama.

Kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje, zastupnici traže zabranu uporabe takozvanih „vječnih kemikalija” (perfluorirane i polifluorirane alkilne tvari ili PFAS-ovi) i bisfenola A u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom.

Poticanje potrošača na ponovnu uporabu i punjenje

Zastupnici nastoje pojasniti zahtjeve za ponovnu uporabu ili ponovno punjenje ambalaže. Krajnji distributeri pića i hrane za hranu u sektoru pripreme i posluživanja hrane, kao što su hoteli, restorani i kafići, trebali bi potrošačima omogućiti da donesu vlastitu posudu.

Bolje prikupljanje i recikliranje ambalažnog otpada

Novim se pravilima zahtijeva da se sva ambalaža može reciklirati i da mora ispunjavati stroge kriterije koji će se definirati u okviru sekundarnog zakonodavstva. Predviđena su određena privremena izuzeća, primjerice za pakiranje hrane izrađene od drva i voska. (AM 392)

Zastupnici žele da se do 2029. odvojeno prikuplja 90 % materijala sadržanih u ambalaži (plastika, drvo, željezni metali, aluminij, staklo, papir i karton).

Izjava

Izvjestiteljica Frédérique Ries (Renew, Belgija) izjavila je: „Nedavni događaji u Europi, a posebno u Belgiji, povezani s onečišćenjem vode kemikalijama PFAS pokazuju hitnu potrebu za djelovanjem. Glasanjem za zabranu „vječnih zagađivača” u ambalaži hrane Europski parlament pokazao je da nastoji zaštititi zdravlje europskih građana. Kad je riječ o plastici, ugovor je ispunjen jer se u mom zakonodavnom izvješću razmatra srž tog pitanja postavljanjem strožih ciljeva za smanjenje otpada od plastične ambalaže. Nažalost, kad je riječ o kružnom gospodarstvu, a posebno sprečavanju, ishod glasanja na plenarnoj sjednici nije toliko pozitivan i njime se zanemaruje stvarnost u brojevima: povećanje od 30 % do 2030. godine ako ne djelujemo odmah. Od triju obveza (smanjenje, ponovna uporaba, recikliranje), samo recikliranje je izašlo neozlijeđeno. Do okončanja postojanja ambalaže za bacanje je još uvijek dugi put!.”

Sljedeći koraci

Parlament je spreman započeti razgovore s nacionalnim vladama o konačnom obliku zakona nakon što Vijeće donese svoje stajalište.

Kontekst

Ambalažom je 2018. ostvaren promet od 355 milijardi EUR u EU-u. Ona postaje sve veći izvor otpada i ukupno se u EU-u povećala sa 66 milijuna tona 2009. na 84 milijuna tona 2021. Svaki Europljanin proizveo je 188,7 kg ambalažnog otpada 2021., što je brojka za koju se očekuje da će, bez dodatnih mjera, 2030. porasti na 209 kg.

Prihvaćanjem ovog izvještaja Parlament odgovara na očekivanja građana o uspostavi kružnog gospodarstva, izbjegavanju otpada te postupnom  ukidanju neodržive ambalaže te rješavanju jednokratne ambalažne plastike, kao što je navedeno u prijedlogu 5. (stavak 1., 3., 4. i 5.), 11. (stavak 1. i 4.) te 20. (stavak 3.) zaključaka Konferencije o budućnosti Europe.

Poveznice

Datoteka postupka

Zakonodavni vlak

Istraživanje EP-a: Revizija Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (ožujak 2023.)

Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali