Najava plenarne sjednice u Strasbourgu

Pregled najvažnijih tema plenarne sjednice Europskog parlamenta, koja će se održati od 20. do 23. studenog 2023. u Strasbourgu.

Parlament će glasati o novim pravilima EU-a za ambalažu i ambalažni otpad
Zastupnici će u utorak raspravljati, a u srijedu usvojiti stajalište za pregovore s vladama članica EU-a o novim pravilima za smanjenje, ponovnu upotrebu i recikliranje ambalaže.
Izvještaj Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane obuhvaća prijedloge da se olakša ponovno korištenje i recikliranje ambalaže, smanji nepotrebna ambalaža i otpad te potakne upotreba recikliranog materijala. Zastupnici žele zabraniti prodaju vrlo laganih plastičnih vrećica, osim ako nisu neophodne iz higijenskih razloga te korištenje namjerno dodanih takozvanih "vječnih kemikalija" (perfluorirane i polifluorirane alkilne tvari - PFAS) i bisfenola A u ambalaži koja dolazi u kontakt s hranom. Također žele da distributeri hrane i pića za van omoguće potrošačima korištenje vlastite ambalaže.

Konferencija za medije s izvjestiteljicom Frédérique Ries (Renew, Belgija) održat će se u srijedu, 22. studenog u 13:30, u dvorani Daphne Caruana Galizia (WEISS N -1/201) u Strasbourgu.

Kontekst

Proizvodnjom ambalaže u EU-u ostvaren je prihod od 355 milijardi eura u 2018. Ambalaža predstavlja sve veći izvor otpada - ukupna količina u EU-u porasla je sa 66 milijuna tona u 2009. na 84 milijuna tona (188,7 kg po osobi) u 2021. Očekuje se da će ta brojka 2030. iznositi 209 kg ukoliko se ne uvedu dodatne mjere.

Poveznice
Datoteka postupka
Zakonodavni vlak
Istraživanje EP-a: Revizija Uredbe o recikliranju i ambalažnom otpadu (ožujak 2023.)
Istraživanje EP-a – Ukratko: Revizija pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu (studeni 2023.)
Besplatne fotografije, video i audio materijal

Nova pravila EU-a za lakše i praktičnije popravke
Parlament će usvojiti svoje pregovaračko stajalište o novim pravilima koja promiču pravo na popravak i održivije korištenje robe široke potrošnje.

Zastupnici će u ponedjeljak raspravljati, a u utorak glasati o nacrtu zakona koji će potrošačima olakšati popravak neispravne robe čak i nakon isteka jamstva. Prijedlog nadopunjuje druge aktualne inicijative EU-a koje slijede cilj Europskog zelenog plana za održivu potrošnju i kružno gospodarstvo (Ekološki dizajn i Osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju).

Odabir popravka umjesto zamjene

Unutar zakonskog jamstvenog razdoblja, prodavači će morati dati prednost popravku kada je jeftiniji ili jednak trošku zamjene proizvoda. Nakon što zakonsko jamstvo istekne, potrošači će i dalje imati pravo tražiti popravak proizvoda kao što su perilice rublja, usisavači, pametni telefoni i bicikli. Kako bi popravci postali privlačniji i pristupačniji, zastupnici predlažu posuđivanje zamjenskih uređaja tijekom razdoblja popravka, promicanje obnovljene robe kao alternative, povećanje dostupnosti rezervnih dijelova za neovisne servisere i nuđenje financijskih poticaja potrošačima koji se odluče na popravak.

Poveznice
Priopćenje Odbora 25.10.2023.)
Studija EP-a: Pravo na popravak, nova prava potrošača (rujan 2023.)
Pitanja i odgovori: Pravo na popravak (Europska komisija, ožujak 2023.)


Pesticidi: Smanjenje upotrebe i rizika povezanih sa sredstvima za zaštitu bilja
Parlament će usvojiti stajalište o mjerama za smanjenje upotrebe i rizika od sredstava za zaštitu bilja do 2030. , prije pregovora s vladama članica EU-a.

Zastupnici će u utorak raspravljati, a u srijedu glasati o izvješću Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane kako bi se uporaba kemijskih proizvoda za zaštitu bilja (pesticida) i rizik od njih smanjili za najmanje 50 %. Također bi smanjili upotrebu takozvanih “opasnijih proizvoda” za 65 %, u usporedbi s prosjekom iz razdoblja 2013. - 2017. Komisija je predložila 50 % za oba cilja, na temelju prosjeka za razdoblje 2015.-2017. Izvješće također poziva na zabranu svih kemijskih pesticida u osjetljivim područjima kao što je ekološka mreža Natura 2000, uključujući urbane zelene površine, te na novi cilj EU-a za povećanje prodaje pesticida niskog rizika do 2030. godine.

Parlament će u srijedu također glasati o rezoluciji Odbora za okoliš o revidiranoj Inicijativi EU-a za oprašivače kako bi se preokrenuo pad broja oprašivača koji je uvelike posljedica upotrebe kemijskih pesticida.

Kontekst

Parlament je u više navrata pozivao EU da prijeđe na korištenje proizvoda koji štite biljke na održiviji način. Zastupnici su pozvali Komisiju da predloži ambiciozan i obvezujući cilj EU-a za smanjenje upotrebe kemijskih pesticida. Prijedlog je dio paketa mjera za smanjenje ekološkog otiska prehrambenog sustava EU-a i ublažavanje ekonomskih gubitaka uzrokovanih klimatskim promjenama i gubitkom bioraznolikosti.

Poveznice
Datoteka postupka (pesticidi) 
Datoteka postupka (Revizija Inicijative EU-a za oprašivače - novi dogovor za oprašivače)
Istraživanje EP-a: Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja (29.11.2022.)
EP: “Pesticidi: Javna rasprava s tvrtkama za proizvodnju pesticida o studijama toksičnosti” (18.07.2023.)
EP: “Nova strategija „od polja do stola” za zdraviju i održiviju hranu” (20.10.2021.) 
Istraživanje EP-a: Revizija Direktive 2009/128/EZ o održivoj uporabi pesticida (02.09.2022.) 
Infografika: Održiva uporaba pesticida 
EP Multimedijski centar: besplatne fotografije, video i audio materijal

 

EU izbori: Zastupnici će glasati o prijedlozima za sustav vodećih kandidata

Prijedlozi za izbore 2024. uključuju mehanizam za izbor predsjednika Komisije, kao i načine za povećanje izlaznosti i jačanje demokratskih procesa.

Nacrt teksta koji je usvojio Odbor za ustavna pitanja poziva na obvezujući sporazum između Parlamenta i Europskog vijeća o takozvanom procesu vodećih kandidata za izbor predsjednika Komisije. Zastupnici kažu da bi vodeći kandidati, zajedno s predsjednicima europskih političkih stranaka i svojih parlamentarnih skupina, odmah nakon izbora trebali započeti pregovore kako bi se usuglasili o zajedničkom kandidatu prije nego Europsko vijeće izađe sa svojim prijedlogom.

Ostale inicijative uključuju mjere za povećanje odaziva i mobiliziranje birača, posebno onih građana koji žive izvan matične države članice. Također se poziva na napredak u nedovršenim zakonodavnim procesima koji se odnose na izbore (kao što su europski izborni zakon ili  pravila za europske političke stranke i zaklade).

Konferencija za medije sa suizvjestiteljima Svenom Simonom (EPP, Njemačka) i Domènecom Ruizom Devesom (S&D, Španjolska) održat će se u srijedu u 14:30.

Poveznice
Priopćenje za javnost nakon glasanja odbora (25.10.2023.)
Nacrt izvješća o Europskim izborima 2024.
Datoteka postupka
Suizvjestitelja Sven Simon (EPP, Njemačka)
Suizvjestitelj Domènec Ruiz Deves (S&D, Španjolska)
Odbor za ustavna pitanja
Istraživačka služba EP-a - „Spitzenkandidaten ili proces vodećih kandidata: Putevi za europeizaciju izbora za Europski parlament” (09.06.2023.)
Besplatne fotografije, video i audio materijal (Europski izbori 2024.)

 

Budućnost EU-a: Zastupnici će glasati o nacrtima prijedloga za reformu Ugovora

Zastupnici će u srijedu iznijeti nacrt izmjena temeljnih pravila EU-a, nastavno na Konferenciju o budućnosti Europe i velike izazove.

Tekst je u Odboru za ustavna pitanja pripremilo pet suizvjestitelja koji predstavljaju veliku većinu, a uključuje prijedloge o reformi donošenja odluka u Uniji kako bi se točnije odrazio dvodomni sustav daljnjim osnaživanjem Europskog parlamenta. Odbor predlaže da Parlament stekne pravo zakonodavne inicijative te da postane suzakonodavac za donošenje dugoročnog proračuna EU-a.  Također poziva na povećanje broja odluka koje se donose kvalificiranom većinom u Vijeću.

Ostali prijedlozi dotiču se izbora predsjednika Komisije te sudjelovanja građana, među ostalim i putem EU referenduma. Također, traže se veće ovlasti EU-a u područjima kao što su okoliš i bioraznolikost, sigurnost i obrana, civilna zaštita, javno zdravstvo, energija i prekogranična infrastruktura.


Poveznice
Datoteka postupka
Suizvjestitelj: Guy Verhofstadt (Renew, Belgija)
Suizvjestitelj: Sven Simon (EPP, Njemačka)
Suizvjestiteljica: Gabriele Bischoff (S&D, Njemačka)
Suizvjestitelj: Daniel Freund (Zeleni/EFA, Njemačka)
Suizvjestitelj: Helmut Scholz (Ljevica, Njemačka)
Konferencija o budućnosti Europe: Što je sljedeće?
Odbor za ustavna pitanja
Besplatne fotografije, video i audio materijal

 

Ostale teme na dnevnom redu
Regionalne i globalne posljedice rata u Gazi
Plan za jačanje tehnologija s nultom neto stopom emisija
Rasprava o obećanju opskrbe Ukrajine streljivom
EU vrijednosti u Mađarskoj
Vladavina prava u Španjolskoj
Špijunski softver: nedostatan odgovor Komisije
Zastupnici će zatražiti snažniju implementaciju dječjih prava
EU proračun 2024. godinu: Fokus na istraživanju, mladima i vanjskim izazovima
Rasprava "Ovo je Europa" s bugarskim premijerom Nikolajem Denkovom
Zastupnici traže bolje uvjete rada za umjetnike