Izbori 2024.: Ažurirana predviđanja mjesta u novom Europskom parlamentu

Ažurirana predviđanja sastava novog Parlamenta na temelju konačnih i privremenih rezultata u svih 27 zemalja (podaci od 11.01).

Ažurirana predviđanja sastava novog Parlamenta na temelju konačnih i privremenih rezultata u svih 27 zemalja (podaci od 11.01).

Predviđanje se temelji na

·  konačnim rezultatima u 17 država članica EU-a: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Njemačkoj, Litvi, Luksemburgu, Malti, Poljskoj, Slovačkoj

·  privremenim rezultatima u 10 zemalja: Estoniji, Italiji, Mađarskoj, Latviji, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj

Privremeni podaci ukazuju na odaziv birača u cijelom EU-u od 51,08%.

Predviđanja sastava Parlamenta temelje se na strukturi Parlamenta u odlasku i njegovih klubova zastupnika, ne dovodeći u pitanje sastav sljedećeg saziva Parlamenta na njegovoj konstituirajućoj sjednici.

Sve nacionalne stranke koje službeno ne pripadaju nekom od klubova zastupnika u EP-u i koje nisu u među „nezavisnima” u trenutačnom sazivu Parlamenta raspoređuju se u kategoriju „ostali”, bez obzira na njihovu političku orijentaciju.

Predviđanja mjesta i dalje će se ažurirati i objavljivati na https://results.elections.europa.eu.

Na istom su mjestu dostupni i rezultati po državama članicama, zastupnička mjesta u Europskom parlamentu po klubovima zastupnika i zemljama, raščlamba prema nacionalnim strankama i klubovima zastupnika te odaziv birača. Također ćete moći usporediti rezultate, provjeriti većinu ili kreirati svoj vlastiti „widget“.