Vidljive: izazovi i perspektive žena u umjetnosti i kulturi

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

Panel je organiziran u okviru suradnje Muzeja suvremene umjetnosti i Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a panelistkinje će razgovarati o nužnosti za ravnopravnom vidljivošću i zastupljenošću autorica u kulturi.

Prema istraživanju Europskog parlamenta iz 2021., žene čine 60% osoba koje se bave umjetnošću ili studiraju umjetnost. Međutim, radovi autorica čine manje od 10% stalnih umjetničkih zbirki diljem Europe.

Rodna ravnopravnost jedna je od glavnih vrijednosti Europske unije i temeljno pravo. EU je proteklih godina postigao znatan napredak u području rodne ravnopravnosti, i to prvenstveno putem zakonodavstva o jednakom postupanju, rodno osviještene politike i integracije rodne perspektive u sve politike, u kombinaciji s ciljanim mjerama za bolji položaj žena. No brojke ukazuju kako je još puno prostora za napredak u ovom području, u cijeloj Uniji: na tržištu rada previše je žena u slabije plaćenim sektorima, a nedovoljno su zastupljene na položajima na kojima se donose odluke.

-              Maja Ljubić Kutnjak, voditeljica Ureda Europskog parlamenta (v.d.) - uvodni govor

-              Iva Hraste Sočo, ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta

-              Romana Matanovac Vučković, ravnateljica Hrvatskog glazbenog zavoda

-              Vesna Meštrić, v.d. ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti

-              Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti, muzejska savjetnica, autorica projekta i koncepta Vidljive 

Video porukama sudionicima će se obratiti:

-              Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu

-              Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom parlamentu

Moderatorica panela je Vlatka Kolarović (HRT)

Međuinstitucionalni projekt i izložba Vidljive predstavlja stvaralaštvo više od devedeset autorica, kako bi se osvijestila nužnost za ravnopravnom vidljivošću i zastupljenošću autorica u muzejskim kolekcijama i programskim realizacijama. Plod je istraživanja zastupljenosti umjetnica u umjetničkim zbirkama muzejskih institucija, a ujedno predstavlja određene aspekte i mapiranje suvremene umjetničke prakse autorica u Hrvatskoj. Projektom se želi ukazati na suvremenu likovnu produkciju autorica koja je visokih dometa, ali slabo vidljiva.