O Parlamentu

Dobro došli u Europski parlament!

Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Zastupnici zastupaju interese glasača pri izradi zakona EU-a te osiguravaju da ostale institucije EU-a rade na demokratski način.

Kako funkcionira Europski parlament?

Europski parlament (EP) zakonodavno je tijelo Europske unije i jedna od njezinih sedam institucija. Parlament je sastavljen od 705 zastupnika koji predstavljaju sve zemlje EU-a. Prije Brexita u njemu je bio 751 zastupnik.

Europski parlament odlučuje o zakonodavstvu EU-a, uključujući višegodišnji proračun, zajedno s Vijećem Europske unije (koje okuplja ministre nacionalnih vlada EU-a). Institucije EU-a, poput Europske komisije, odgovaraju za svoj rad Europskom parlamentu.

Parlament izabire predsjednika Europske komisije i ima ključnu ulogu tijekom saslušanja kandidata za nove povjerenike. Kolegij povjerenika, u kojem je zastupljen po jedan predstavnik iz svake zemlje članice - njih ukupno 27, potom glasanjem o suglasnosti odobrava Paralment na plenarnoj sjednici.

Zastupnici u Europskom parlamentu izravno se izabiru svakih pet godina u državama članicama EU-a i zastupaju interese oko 446 milijuna građana EU-a. Tijekom godina i različitim promjenama u europskim ugovorima Parlament je stekao znatne zakonodavne i proračunske ovlasti.

Više o Parlamentu možete pronaći OVDJE.

O Parlamentu

  • Dobro došli u Europski parlament!