Potrošački krediti i prekoračenja na tekućim računima: Zašto su potrebna nova pravila?

Kuća Europe, Augusta Cesarca 6

Kakve novosti donose ažurirana europska pravila o potrošačkim kreditima, na koji način reguliraju pitanje dopuštenih i prešutnih prekoračenja na tekućim računima građana te procjenu kreditne sposobnosti? Odgovore na ova pitanja ponudit će panel „Potrošački krediti i prekoračenja na tekućim računima: Zašto su potrebna nova pravila?“ koji Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira u ponedjeljak, 2. listopada u u 9:30 u Kući Europe u Zagrebu.

Na panelu sudjeluju:
•    Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, izvjestitelj Kluba EPP-a za Direktivu o potrošačkim kreditima
•    Bojan Fras, viceguverner HNB-a
•    Ivana Ravlić Ivanović, načelnica Sektora za bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ministarstvo financija RH
Moderatorica: Valentina Wiesner (Večernji list)

Napomena: molimo Vas da dolazak potvrdite na epzagreb@europarl.europa.eu  do kraja radnog dana u petak, 29. rujna  2023.

Više informacija

Na razini EU-a pravila po potrošačkim kreditima posljednji su put regulirana 2008. godine. U međuvremenu, zahvaljujući digitalizaciji temeljito su se promijenili proces donošenja odluka i općenito navike potrošača, koji sada žele lakši i brži postupak za dobivanje kredita i često podnose zahtjeve za kredite putem interneta. Na tržištu su se pojavili novi sudionici i novi proizvodi, poput kratkoročnih kredita s visokim troškovima. Digitalizacija je dovela i do pojave novih načina digitalnog objavljivanja informacija i procjenjivanja kreditne sposobnosti potrošača s pomoću sustava za automatizirano donošenje odluka i netradicionalnih podataka. Zbog svega navedenog, bilo je potrebno prilagoditi EU pravila o potrošačkim kreditima novim okolnostima. Ona propisuju jasniju komunikaciju banaka s klijentima, obuhvaćaju i male kredite od 200 eura te, među ostalim, reguliraju i pitanje naplate prešutnih prekoračenja.