Najava plenarne sjednice u Bruxellesu

Pregled najvažnijih tema plenarne sjednice Europskog parlamenta, koja će se održati od 10. do 11. travnja 2023. u Bruxellesu.

ZAVRŠNO GLASANJE O KLJUČNOM PAKTU O MIGRACIJAMA I AZILU 

Zastupnici će u srijedu raspravljati i glasati o deset novih zakona kojima se ažuriraju pravila EU-a o azilu i migracijama, naglašavajući suradnju te obveznu, ali fleksibilnu solidarnost.

Na plenarnoj sjednici završit će se zakonodavni rad ovog saziva u području migracija i azila raspravom s belgijskim predsjedništvom Vijeća i Komisijom o ishodu pregovora o Paktu o migracijama i azilu. Cilj je već dogovorenih tekstova poboljšati suradnju među europskim državama i poboljšati odgovor EU-a u slučaju kriza.

Pakt obuhvaća novi okvir za sveobuhvatnu politiku azila i migracije koja se temelji na solidarnosti, pravednoj podjeli odgovornosti i ažuriranim pravilima o kriterijima i mehanizmima za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (otprije poznata kao Dublinska pravila). Države članice moći će birati između premještanja podnositelja zahtjeva za azil na svoje područje, davanja financijskih doprinosa ili pružanja operativne i tehničke potpore članicama koje su pod migracijskim pritiskom.

Postojat će posebna pravila za krizne situacije, a pravila o standardima prihvata za podnositelje zahtjeva za azil će se ažurirati. Izmijenjenim pravilima o kvalifikacijama utvrdit će se jedinstveni standardi diljem EU-a za priznavanje statusa osoba koje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu, kao i njihovih prava. U cijelom EU-u uspostavit će se brži zajednički postupak za odobravanje i oduzimanje međunarodne zaštite, uključujući odredbe o neprihvatljivim zahtjevima i ubrzanom vraćanju, nakon početne provjere prije ulaska i registracije otisaka prstiju i prikaza lica u zajedničkoj bazi podataka (Eurodac). Naposljetku, novim okvirom EU-a za preseljenje regulirat će se mogućnosti dolaska izbjeglica  iz trećih zemalja u Uniju na temelju dobrovoljnog sudjelovanja država članica.

U utorak u 13 sati vodeći zastupnici koji su radili na ovom paketu zakona izvijestiti novinare o sadržaju reforme.

Poveznice
Azil i migracije: Odbor za građanske slobode podržava novi pravni okvir (14. 2. 2024)
Najnoviji trendovi u području azila – Agencija EU-a za azil
Besplatne fotografije, video i audio materijali
 

BELGIJISKI KRALJ OBRATIT ĆE SE EUROPSKOM PARLAMENTU

U srijedu u 12:30 kralj Philippe održat će govor na plenarnoj sjednici povodom belgijskog predsjedanja Vijećem EU-a.  

Ovo će biti prvi put da će se kralj Philippe obratiti Europskom parlamentu. Jedan od njegovih prethodnika, kralj Baudouin, pojavio se pred zastupnicima parlamentu 1987. na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Poveznice
Biografija: Kralj Philippe
Belgijsko predsjedanje Vijećem EU-a
Multimedijski centar

 

NAMIRNICE ZA DORUČAK: ZASTUPNICI GLASAJU O NOVIM PRAVILIMA ZA BOLJE INFORMIRANJE POTROŠAČA

Cilj je novih pravila pomoći potrošačima da donose informirane i zdravije odluke o proizvodima kao što su med, voćni sok, džem i marmelade.

Takozvane „direktive doručka”, koje su privremeno dogovorili Parlament i Vijeće, a o kojima će zastupnici u Europskom parlamentu završno glasati u srijedu, ažurirat će pravila o sastavu, nazivu, označivanju i prezentiranju određenih prehrambenih proizvoda koji se obično seviraju tijekom doručka.

Konkretno, novim će se pravilima boriti protiv uvoza patvorenog meda iz zemalja koje nisu članice EU-a putem obveznog i jasno vidljivog označivanja zemlje podrijetla te će se pokrenuti postupak za sustav sljedivosti. Također će biti jasnije označivanje sadržaja šećera u voćnim sokovima, kao i minimalnog udjela voća u džemovima i marmeladama.

Kontekst
Europska komisija predložila je 21. travnja 2023. reviziju tržišnih standarda EU-a za određene direktive „o doručku”  kako bi se ažurirali postojeći standardi stariji od 20 godina.

Poveznice
Datoteka postupka
Videozapis: „Direktive o doručku” – jasnije označivanje meda, voćnog soka, džema
Istraživanje EP-a: Revizija tržišnih standarda EU-a za određene „direktive o doručku” (06.12.2023.)
Multimedijski centar EP-a: Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali
 

PARLAMENT ĆE USVOJITI STAJALIŠTE O REFORMI FARMACEUTSKIH ZAKONA

Zastupnici će u srijedu raspravljati i glasati o svojim prijedlozima za izmjenu zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima.

Parlament će na temelju dvaju izvješća koja je pripremio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane usvojiti svoje stajalište o predloženoj reviziji zakonodavstva o lijekovima. Rad na oba predmeta, uključujući pregovore s Vijećem, započet će sljedeći saziv Europskog parlamenta, nakon izbora u lipnju.

Zastupnici žele poboljšati pristup lijekovima, promicati inovacije za rješavanje nezadovoljenih medicinskih potreba, posebno kad je riječ o lijekovima za rijetke bolesti bolesti i novim antimirkobicima, te ojačati zahtjeve za procjenu rizika za okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa lijekova.

Kontekst
„Farmaceutski paket” koji je Europska komisija predložila u travnju 2023. uključuje novu direktivu i novu uredbu kako bi lijekovi postali dostupniji i cjenovno pristupačniji, uz istodobno podupiranje konkurentnosti i privlačnosti farmaceutske industrije EU-a, te promicanje visokih ekoloških standarda.

Poveznice
Datoteka postupka (direktiva)
Datoteka postupka (uredba)
Izvjestiteljica za Direktivu Pernille Weiss (EPP, Danska)
Izvjestitelj za Uredbu Tiemo Wölken (S&D, Njemačka)
Legisltive train– Revizija zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima
Istraživanje EP-a: Revizija zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima (lipanj 2023.)
Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali

BORBA PROTIV SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DJECE NA INTERNETU: GLASANJE O PRODULJENJU VAŽEĆIH PRAVILA

Zastupnici će u srijedu odlučiti hoće li do 2026. produljiti izuzeće od pravila EU-a o privatnosti kako bi se digitalnim platformama omogućilo otkrivanje internetskog sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Odstupanje od pravila EU-a o e-privatnosti trenutačno omogućuje otkrivanje materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece (CSAM) na internetu. No izuzeće istječe u kolovozu 2024. Kako bi se osiguralo da se trenutačne mjere i dalje primjenjuju dok se Parlament i Vijeće ne dogovore o novim stalnim pravilima, pregovarači institucija odlučili su produljiti odstupanje do 3. travnja 2026. Plenarna sjednica trebala bi u srijedu dati konačno odobrenje za privremeno produljenje.

Kontekst
Parlament je iznio svoje stajalište o nacrtu novog zakonodavstva za suzbijanje i sprečavanje zlostavljanja djece na internetu, ali države članice još nisu usvojile svoj pregovarački mandat. Stoga je potrebno produljenje kako bi se spriječio pravni vakuum kada trenutačni ustroj istekne.

Poveznice
Izvjestiteljica: Birgit Sippel (S&D, Njemačka)
Datoteka postupka
Izvješće Europske komisije o provedbi privremenog odstupanja u svrhu suzbijanja seksualnog zlostavljanja djece na internetu (19.12.2023.)

 

ZAVRŠNO GLASANJE O NOVIM EU PRAVILIMA ZA POBOLJŠANJE PROČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

O novom zakon kojim se ažuriraju pravila EU-a o prikupljanju, pročišćavanju i ispuštanju komunalnih otpadnih voda glasat će se u srijedu.

Cilj je zakonodavstva, koje je privremeno dogovoreno s Vijećem, bolje zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje poboljšanjem standarda upravljanja vodama i pročišćavanja otpadnih voda. Mjerama će se ojačati praćenje različitih kemijskih onečišćujućih tvari (uključujući takozvane „vječne kemikalije” ili PFAS), patogena (kao što su virus SARS-CoV-2 i njegove varijante, poliovirus, virusi gripe i novi patogeni) i antimikrobnih otpornosti. Proizvođači lijekova i kozmetike te zemlje EU-a morat će financirati troškove dodatnog pročišćavanja kako bi se mikrozagađivači uklonili iz komunalnih otpadnih voda.

To je zakonodavstvo jedna od ključnih inicijativa u okviru akcijskog plana EU-a za nultu stopu onečišćenja zraka, vode i tla.

Poveznice
Privremeni dogovor
Datoteka postupka
Izvjestitelj Nils Torvalds (Renew, Finska)
Legislative train
EP istraživanje: Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – Ažuriranje pravila EU-a
Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali
 

METAN: ZASTUPNICI ĆE DONIJETI NOVI ZAKON O SMANJENJU EMISIJA IZ ENERGETSKOG SEKTORA

Parlament će u srijedu glasati o novim pravilima za smanjenje emisija metana u energetskom sektoru kako bi se postigli klimatski ciljevi EU-a i poboljšala kvaliteta zraka.

Dogovor između Parlamenta i Vijeća o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru prvi je zakonodavni akt EU-a usmjeren isključivo na smanjenje emisija metana.

Njime su obuhvaćene izravne emisije metana iz izvora kao što su sektor nafte, fosilnog plina i ugljena te iz biometana nakon što se ubrizga u plinsku mrežu. Budući da se 80 % nafte i plina potrošenog u EU-u uvozi, uvoznici nafte, fosilnog plina i ugljena morat će dokazati da ispunjavaju slične zahtjeve do 1. siječnja 2027.

Kontekst
Metan je snažan staklenički plin i onečišćivač zraka i doprinosi otprilike trećini trenutačnog globalnog zagrijavanja. Prema podacima Europske agencije za okoliš, energetski sektor doprinosi 19 % svih emisija metana u EU-u, što ga čini trećim sektorom s najvećim doprinosom nakon poljoprivrede (53 %) i otpada (26 %).

Poveznice
Priopćenje za medije EP-a: „Spremni za 55 %: Dogovor o ambicioznijem smanjenju emisija metana iz energetskog sektora” (15.11.2023.)
EP-a istraživanje: Smanjenje emisija metana u energetskom sektoru
Datoteka postupka
Multimedijski centar EP-a: Besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali
 

UKLANJANJE UGLJIKA: ZASTUPNICI ĆE GLASATI O NOVOM SUSTAVU CERTIFICIRANJA U EU-U

Zakonom će se uspostaviti okvir EU-a za certifikaciju za uklanjanje ugljika kako bi se povećala njihova primjena i pomoglo u postizanju klimatske neutralnosti EU-a do 2050.

Zastupnici će u srijedu glasati o privremenom političkom dogovoru između Parlamenta i Vijeća o novom certifikacijskom okviru za poticanje visokokvalitetnog uklanjanja ugljika i poboljšanje kapaciteta EU-a za kvantificiranje, praćenje i provjeru takvih aktivnosti kako bi se suzbio manipulativni zeleni marketing.

Novim zakonom obuhvaćene su različite vrste uklanjanja ugljika, odnosno trajno skladištenje ugljika, posebno putem industrijskih tehnologija, skladištenje ugljika u dugotrajnim proizvodima i sekvestracija ugljika u poljoprivredi, što će omogućiti da se poljoprivrednicima plati za uklanjanje ugljika. 

Kontekst
Parlament je u travnju 2023. donio rezoluciju o održivim ciklusima ugljika u kojoj se navodi da, iako EU uvijek mora dati prednost brzom i predvidljivom smanjenju emisija stakleničkih plinova, uklanjanje ugljika mora imati sve veću ulogu u postizanju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. kako bi se uravnotežile emisije koje se ne mogu ukloniti.

Poveznice
Datoteka postupka
Istraživanje EP-a: „Okvir EU-a za certifikaciju za uklanjanje ugljika” (15.11.2023.)
Multimedijski centar EP-a: besplatne fotografije, videozapisi i audio materijali
 

Ostale teme na dnevnom redu
Nove mjere za smanjenje emisija CO2 iz kamiona i autobusa

Parlament glasa o stajalištu o novom zakonu o praćenju tla

Parlament raspravlja o ishodu predsjedničkih izbora u Rusiji

Pravo na pobačaj kao temeljno pravo EU-a

Vladavina prava u Mađarskoj: Parlament raspravlja o najnovijem razvoju događaja

Vladavina prava i sloboda medija u Slovačkoj

Glasanje o reformi Parlamenta 2024.

Parlament raspravlja o aktivnostima kineske policije u Europi

Razrješnica: Zastupnici glasaju o tome hoće li potpisati proračun EU-a za 2022.

Zastupnici glasaju o novimpravilima za jačanje pomorske sigurnosti, postupak: suodlučivanje, prvo čitanje; glasanje: sijeda, 10. travnja

Parlament glasa o sustavu EU-a za usporedbu ugljičnog otiska u prometnom sektoru

Međunarodni dan Roma: potpora manjinskoj kulturi, jeziku i povijesti

Živa: zubni amalgam i drugi proizvodi kojima je dodana živa koji podliježu ograničenjima proizvodnje, uvoza i izvoza

Rukovanje teškim teretnim vozilima na graničnom prijelazu